MySQL – Tekrar Eden Veriler

Bazen binlerce satır veriden oluşan tablolarımızda aynı içeriğe sahip satırları tespit etmemiz gerekebilir.

Bunun için şu sorguyu kendinize göre düzenleyip kullanabilirsiniz.