-- Genel

php_sapi_name ile Fonksiyona SSH Cronjob Erişimi

Php ile yazdığımız bir metota örneğin sadece ssh ile ya da crontab a yazdığımız bir görev için erişim izni vermek istiyorsak, php_sapi_name işlevini kullanabiliriz.

php_sapi_name methodu bize http sunucu ile php arasındaki arayüzün cinsini döndürür. Örneğin CLI PHP için bu değer “cli” iken apache ile kullanılan api’ye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tamamı olmasa da olası değerler “aolserver, apache, apache2filter, apache2handler, caudium, cgi, cgi-fcgi, cli, continuity, embed, isapi, litespeed, milter, nsapi, phttpd, pi3web, roxen, thttpd, tux ve webjames” gibidir.

İşlevi aşağıdaki kod parçası ile tanımlayabiliriz.

Dönen değer cli değerine sahip mi ya da istemcinin bir ipsi var mı bunun kontrolü yapılıyor.

Yorumla

Yorum